Домой Коом Ырыс Санат кызы: «Ар бир күн, ар бир ишибизди баалай алуу маанилүү»…

Ырыс Санат кызы: «Ар бир күн, ар бир ишибизди баалай алуу маанилүү»…

176

Чыгармачылык өзүнчө чоң дүйнө. Табияттын белеги деп да айтсак жаңылыш болбосо керек.  Мына ушундай чоң белектин ээси Ырыс Санат кызы жашоо турмушту, өмүрдү, деги эле адамдын баалуулуктарын ыр саптары менен көркөмдөп келет. Ошондой эле ыр саптарын окурмандарга жаңы форматта — поэзия түрүндө сунуштады.

Бардык акындар барктагандай эле анын калеминен да сүйүү тууралуу ырлар жаралган.

«Бербе мени эч кимге»

Бүгүн дагы гүл көтөрүп колуңа,
Бат-бат басып, шашкалактап күлүп кел.
Бек кучакта, бекем кысып бооруңа,
Бүт дүнүйө арзыбаган сүйүү бер.
Коңур күздүн бир керемет кечинде,
Келдик окшойт түбөлүктүү чечимге,
Бек кучактап ишенимдүү сүйлөдүң,
«Бербейм сени, бербейм сени эч кимге!».

Бекем, тунук болсо экен сүйүүбүз,
Бербе мени, бербе мени эч кимге.

Сезимдерди миң жылдык деп кудалап,
Кайгы-капа, шектенүүнү кубалап.
Кетеличи сапар тартып алыска,
Токтотпосун бизди эч бир бурганак.

Өзү турмуш кура элек болсо да, ата-эненин балага болгон сүйүүсүн эң сонун чагылдырган.

«Ыр дептеримди барактасам бул ыр мындан 8 жыл мурун жазылыптыр. Ал учурда жашоодогу чоң кадам тууралуу ойлоно да элек болчумун. Демек, бул дагы поэзия дүйнөсүнүн керемети», — дейт Ырыс Санат кызы.

«Уулум бүгүн атакелеп оозанды» 

Бүгүн уулум «атакелеп» оозанды,
Бүт дүйнөмдү элжиретип чок салды.
Бардык байлык алаканда тургандай,
Балам менин, сенден өткөн бак барбы?

Карап турам өзүңдү чексиз сүйүп,
Көңүлдө жай, эзилет отсуз күйүп.
Катаал мүнөз жумшарып барат улам,
Кайра-кайра сага бакыт, өмүр сурайм.

Алгач мен да «ата-апа» деп айтканда,
Кас-кас туруп, тай-тайлатып басканда.
Ата-энем бак көлүндө сүзгөндүр,
Кубанычы жетип бийик асманга.
Арнап берген мага бүтүн дүйнөсүн,
Алар сымал мени бир жан сүйбөстүр.

Ыр дүйнөнүн сыйкырыбы, күчүбү,
Эмнегедир болуп кетем «артист акын»,
Ата-энемдин мээриминен үчүндүр,
Төрөлө элек балама арнап ырым жаздым.

«Жашоодо эч нерсе түбөлүктүү эмес. Бардык нерсенин аягы бар. Демек, ар бир күн, ар бир ишибизди баалай алуу маанилүү экенин түшүнүшүбүз керек. Андыктан бири-бирибизди, ата-энебизди, чөйрөбүздү урматтап, коомго сый көрсөтө билели», — деп чакырган Ырыс Санат кызы төмөндөгү ырды маркум атасына арнаган.

«Укта, ата»

Убакыт таап айылыма ашыгып,
Учкан кезде кыял менен шашылып.
Улутунуп жолдон тосуп алчусуң,
Улуу кызым келиптир деп жашыгып.

Бул барышта антип тосуп албайсың,
«Ата» десем сөзгө кулак салбайсың.
Бош орунуң, сүрөт турат, өзүң жок,
Алыссыңбы, жакынсыңбы, кайдасың?
Укта ата, бейишинен жай берсин,
Унутулбайт дайым эсте элесиң.
Урунаармын далай турмуш ташына,
Узак туруп, бирок дем-күч бересиң.
Укта ата, бейишинен жай берсин.