Карылар үйүндө калган апамдын таарынычы, үмүтү…

Жайдын саратаны, короодогу гүлдөр көз жоосун алып, биринен бири сонун. Көпкөк асман, жашоо дал ушул күндөй өтүп жаткандай. Дарбазаны караган терезенин түбүндө арыкчырай, бетинде...