Адистештирилген окутуу бажысында радиациялык порталдын мониторлоруна техникалык тейлөө жүргүзүү боюнча тренинг...

Адистештирилген окутуу бажысында радиациялык порталдын мониторлоруна техникалык тейлөө жүргүзүү боюнча тренинг өткөрүлдү Адистештирилген окутуу бажысында Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын кызматкерлери, ошондой эле Өзбекстан Республикасынын өкүлдөрү...