Домой Маданият Улуттук университеттин улуктугу ушунда…

Улуттук университеттин улуктугу ушунда…

372

Кыргызстандагы окуу жайлардын арасында флагман аталып келген Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университет миңдеген адистерди даярдап өстүрүп, уядан учурду. Учурда дагы окуу жайда миңдеген кийинки муундарыбыз тарбияланып жатат. Өткөн аптада окуу жай “Кыргызстан – Азия 2021” аталыштагы Азиядагы студенттердин башын бириктирген эл аралык деңгээлдеги форум өткөрдү. Арийне Азиянын ар тарабынан келген студенттер менен Кыргыз Улуттук университети өзү гана алака түзүп тим болбостон, Кыргызстандагы баардык окуу жайлардын өкүлдөрүн чакырып, Азиялык университеттин өкүлчүлүктөрү менен иштешүүгө шарт түзгөн. Тактап айтканда форумдун жүрүшүндө жаштардын экологияга жана маданиятта болгон орду, билмим берүүдөгү тажырыйба алмашуу жана мугалимдердин лекциялары болуп, жогорку деңгээлде болуп өттү. Кытай, Сингапур, Алтай, Казакстандан келген студенттер менен кыргыз студенттери пикир алмашып, алдыда дагы бир канча долбоорлорду ишке ашыруу алдында турушат. Ушул эле форумду улай Алтай жергесине жакынкы арада кыргыз студенттери баш болгон делегация баруу алдында тургандыгын окуу жайдын жетекчилигинен дагы кабарлашты. Мындай алгылыктуу иштерди өткөрүп, бирок айгайлап, эл аралык деңгээлде форум өткөрдүк деп төш какпаган Улуттук университеттин уңгусу, улуктугу мына ушунда. Буга чейин дагы бир канча долбоорлорду өз күчү менен ишке ашырып, аткарып келген окуу жайдын студенттери Англия өлкөсүндө өткөн студенттердин билим таймашында биринчиликти багындырганы, Европага, Кытайга практикага, окуусун улантууга көмөк болуп, билимин берип жаткан Улуттук университеттин окутуучуларына ыраазычылык айтпаганда кимге айтабыз. Санариптештирүүгө бүткүл дүйнө өтүп жатканда, Улуттук университеттин контрактык төлөмдөрү, жатакана төлөмдөрү баарыдыгы электрондошкондугу, ал тургай окуу процесстеринин зачеттук китепче сыяктуу АVN системасына өткөндүгү чоң бир жетишкендик. Албетте иш болгон жерде сындоо да болот. Айрым бир кемчиликтерди көтөрө чаап, терезеси эски экен, тепкичи кыйшык экен деген сыяктуу чарбалык мүчүлүштүктөр үчүн тепкиге алуунун өзү туура эмес. Себеби биз качан билим берүүгө баа берип, сапатка көңүл бөлгөндө гана келечекке кам көргөн болобуз. Канчалаган илимдин кандидаттары, профессорлору иштеген, өз уулдарыбыз- кыздарыбызды уядан учурган карт тарыхы бар Улуттук университеттин улуулугу да, улуктугу да мына ушунда.