Домой Тест

Тест

«О!го которул» тарифтер тизмеги үчүн «Турбокнопка» кызматы

«О!го которул» тарифтик планындагы абоненттерге гана ушул тарифтин чегинде  интернет топтомду жогорку ылдамдыкта колдонуп бүткөндөн кийин, «Турбокнопка 10 Гб» жана «Турбокнопка 30 Гб» кызматтарын кошуу жеткиликтүү, алар кезектеги абоненттик төлөмдү тариф боюнча алганга чейин мобилдик интернетти жогорку ылдамдыкта колдонууга мүмкүндүк берет.

Кызмат

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтомдун көлөмү

Кошуу баасы

«Турбокнопка 10 Гб»

10 240 Мб

40 сом

«Турбокнопка 30 Гб»

30 720 Мб

100 сом

Кызматты кошуу: «Жеке кабинет» интерфейсте же WEB-интерфейстин жардамы менен.

Тарифиңизди «О!го которул» тарифине алмаштыруу үчүн

*155*8#c буйрутмасын териңиз.                                                                    

Тарифиңизди «Light О!го которул» тарифине алмаштыруу үчүн                                         *155*77#c буйрутмасын териңиз.

Тарифиңизди «VIP О!го которул» тарифине алмаштыруу үчүн *155*88#c буйрутмасын териңиз.

Жогорку ылдамдыктагы интернет-трафиктин калдыгын текшерүү: *728*9#c

 

«Сенин чексиздигиң» кызматы үчүн «Турбокнопка»

Интернет топтомду максималдык ылдамдыкта сарптагандан кийин, Сизге «Сенин чексиздигиң» кызматынын чегинде «Турбокнопка» кызматын кошууга болот, ал «Сенин чексиздигиң» кызматы боюнча кезектеги абоненттик төлөмдү алганга чейин иштейт.

Кызмат

Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтомдун көлөмү

Кошуу баасы

«Турбокнопка 100 Мб»

 100 Мб  10 сом

«Турбокнопка 500 Мб»

500 Мб

40 сом

«Турбокнопка 1,5 Гб»

1,5 Гб

100 сом

Кызматты кошуу: «Жеке кабинет» интерфейсте же WEB-интерфейстин жардамы менен.

«Сенин чексиздигиң» кызматты кошуу *070#c буйрутмасын териңиз. 

Жогорку ылдамдыктагы интернет-трафиктин калдыгын текшерүү: *070*9#c

 

Кызмат көрсөтүүнүн шарттары:

  • Интернет топтомду жогорку ылдамдыкта колдонуп бүткөндөн кийин «Турбокнопка» кызматынын чегинде – интернеттин ылдамдыгы 128 Кбит/сек чейин азайтылат;
  • Жогорку ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмү «Турбокнопка 100 Мб» кызматынын чегинде -100 Мб, «Турбокнопка 500 Мб» кызматынын чегинде – 500 Мб, «Турбокнопка 1,5 Гб» кызматынын чегинде — 1 536 Мб түзөт, «Турбокнопка 10 Гб» кызматынын чегинде — 10 240 Мб түзөт, «Турбокнопка 30 Гб» кызматынын чегинде — 30 720 Мб түзөт .
  •  

    Бир убакта бир нече «Турбокнопка» кошууга болот;

  • «Турбокнопка» кызматынын чегинде сарпталбаган бардык интернет-трафик «Сенин чексиздигиң» тарифи же кызматы боюнча кезектеги абоненттик төлөмдү алган күнү жокко чыгарылат.