Домой Технологиялар Lely Astronaut — уй сааган роботтор

Lely Astronaut — уй сааган роботтор

136

Lely Astronaut

Голландиялык инженерлер уйларга өзүн өзү сааганга жардам берүүчү робот ойлоп табышты. Ал Lely Astronaut деп аталат жана уй мындай роботту өзү башкара алат. Робот уйдун желинин 3D камерасынын жардамы менен таба алат жана саан автоматикалык түрдө тез бүтөт. Робот уйду саап эле тим болбой, анын желинин дезинфекциялап, сүттү химиялык анализден өткөрүп жана буунун жардамы менен аны бактериялардан толук тазалайт. Фермерге бул процессти үйүндө жатып алып смартфонунун жардамы менен башкаруу гана калат.