Домой Саясат Көрүнгөндү бежиребеген көзү ачык

Көрүнгөндү бежиребеген көзү ачык

241

Залкар акын Токтогулдун кезинде изи калган касиеттүү Алатай деген сырдуу конуш бар. Ошол кудуреттүү жайда жашы сексенден ашып калган абышка жалгыз жашайт. Эми анын оозунан түшкөн кептердин бири да калбай чындыкка жанашат. Ошондуктан ага баргандар “дүйнө тааныгыч” ава деп кайрылышат. Кезинде басмачылардын корбашысы Абдулла дагы өз тагдырын билүүгө кызыгып алдына барган экен. —Сенин ажалың октон деп коркпой айтыптыр тигил көзү ачык. Раматылык Султан Ибраимовдун өлөрүн да алдын-ала билип: – Кайран жигит киши колдуу болот,- деп кейигенин уккандар кеп кылышчу илгери. Айтор, далай окуяларды бул киши жүрөгүнө түйүп жүрөт.

Токсонго жашы чамалап барса да элүүдөгү жигиттей кыймылы чапчаң. Бирок, зайып албай, өмүрүн жалгыз өткөргөнүнө таң калгандар арбын. Мунун ачык жагдайын эч ким боолголой албайт. Ал киши бир да жанга сырын айтпайт. Ичиндеги туйумдары эмгиче жашыруун сакталууда. Өзүнө шакирт дегенди өстүрбөптүр. Анткени көзү ачыктык касиет миңден бир гана жаранга жогортон ыйгарылат экен. Көзүнө көрүнгөндү ичине бекем сактоого милдеттүү болушарын деле биз кайдан билдик. Ал эми баланчанын иши жүрүшөт, түкүнчө камалат, хандын дарамети тайыз экен деген имиштерди айтуу чоң күнөө болот тура. Бежиреп эле бирдемкени соктура бергендер азыркы термин менен айтканда “самопал аянчылар” турбайбы.

Мына ушул икаяны кулагы чалып калган шерлер жалгыз жол менен жеткирген конушка жетүүнүн амалында жүрүшкөнү күңкүл болду. Айрыкча Алимжан (аты өзгөртүлдү) деген эпчил жигит азык-түлүгүн камдап, унаасын чактап, белегин баптап жатканынан шыбыш чыкты. Ким билет, балким тил табууга уста болуп калган бул шердин тилеги жүзөгө ашып кетээр. Кантсе да оозу бар көзү ачыктын бир илаажысы табылаар? Тоодо өспөгөн мейиздин, өмүрү даамдап көрбөгөн кызгылт шараптын күүсү менен эзилтип алаттыр? Жалгыз эле өзүнүн эмес өтө канаатташ адамдарынын эртеңкисин билип алса чоң олжо эмеспи? Майда-чүйдө аянчыларга убактысын коротуп, алардын түгөнбөгөн жомокторун уга берип тешик кулак болуп деле бүтпөдүбү. Андан көрө колу бошто турмушунда абдан маанилүү ишти аягына чыгарып келсе аны ким кой дейт, кокуй? Айтор, табышмактын жандырмагы ачыла тургандай абалга келди. Калганын убагы келгенде улантаарбыз…

К. Билдирбесов

Булак: Ачык сөз