Домой Коом Келемиш жойлогон ак үй…

Келемиш жойлогон ак үй…

269

Ак үйдү касиеттүү Кетмен-Төбөнүн мармар ташы менен алпечтеп курган маркум Турдакун Усубалиевге алкыш айтуу аздык кылат. О‑оо ал кезде советтик доор өкүм сүрүп бир мыкты кайсыл жакка кетиргенин эсептеп турганда, баардыгы адамдардын жыргалчылыгы үчүн деген чакырык ташталып жатканда өлкө жетекчилери былк этүүгө алдары жок болчу. Анткени экинчи секретарлар орус улутунан дайындалып, лөктөр катуу көзөмөлгө алынганын азыркы муундун балдары билбей калды. Ошентсе дагы ал убакта теңчилик бар эле. Катардагы жүгөрүчү, чабан, механизатор, саанчы, куруучу Кремльге кирип, Компартиянын кыйындарына кошулуп кол көтөрүп, маанилүү кагаздарды кабыл алууга салымын кошуп турчу, аттиң!

Ошол күндөрдүн бири жок. Отуз жылдан бери тебетейди көккө ыргыттырган эгемендиктен башка колго илер эч нерсе табылбайт. Ажо дегендер пайда болор замат ак үйгө шылуун келемиштер шыгырап толо баштады. Улам кийинкилери шумдук чыгып, чор таман элдин канын сүлүк курттай сорууга адаттанды. Жегенге, ичкенге, шапар тепкенге ылайыкталып жазылган нерселер ошол кесепеттүү ак үйдөн токулуп жатпайбы, каапырдыкы. Чарт эттире кесе айтканда азыр деле семирген, сергиген, көзүн май баскан, байлыкты кол жоолуктай толгогон билермандар масалани чечип байбача болуп калган кези. Сиз жок болсоңуз бизге күн тийбей калат деп кошоматты окшоштуруп айткандар ак үйгө алды менен кирип, арты менен чыгып жатышканы жакшылыктын жышааны эмес.

Кыйкыра берип үнү каргылданып чыкпай калган журтчулук бийликтегилерден биротоло күдөр үзүп калышканы айдан ачык көрүнөт. Болгону күздө боло турган шайлоонун эпкинине жүзүн тосуп турушат. Ким билет, балким беш айдан кийин мажирөө, өзүмчүл бийлик кетип, кыргыз мамлекетине адилеттик орноп, өлкөнүн тагдырын оң тарапка өзгөртүүгө дарамети жеткендердин колуна чындыктын камчысы тийип калаттыр. Ошондой өзгөрүү болсо ак үйдүн имаратын башка жерден көрүп калаттырбыз. Бутка илешкен келемиштерден кутулчу кез келаткандыр. Бул жомок эмес, күндөн-күнгө жаңылануунун желаргысынын шоокуму нурун чачып, өзгөчө бир ишеним жаралууда…

Булак: Ачык сөз