Домой Маданият Казиевдин Ханда жок байлыгы бар…

Казиевдин Ханда жок байлыгы бар…

210

Асек Казиев

Белгилүү акын Асек Казиевдин “Ханда жок байлык менде бар” деген китеби жарык көрдү. Анын баш сөзүндө профессор Үсөнбек Асаналиев минтип жазат: “Асек Казиев – Байдылданын батасын алган акын. Байдыкем да Асек акындын басыгын, баш терисин байкап-баамдап, сөздөрүн салмактап, таразалап отуруп, таасын баа берип, акындыгына ак жол каалаган. Болбосо, татымы жок, эки ооз сөздү эп келтире албаган, баары-жокту бабырагандарга Байдыке бата бермек түгүл, башкача узатып коймок. Асек – табиятынан нукура акын. Акын болгондо да Мидин, Байдылданын тибиндеги акын. Чукугандай сөз тапкан, шыдыр-шыр жазган, сөздү кынтыгы жок кынаптай билген зергер калемгер”.