Домой Коом Эсиңе кел адамзаат!?

Эсиңе кел адамзаат!?

39

Бул оору Жараткандын атайлап түзгөн программасы менен келгени бүгүн сокурга көрүнүп, дүлөйгө угулуп, акылсыздан мээсине кирди окшойт. Жаратканым адамзааттын жашоо нугун жаңы жолго салаарда эки жолду колдонот имиш. Бири адамдардын өз аракети менен. Экинчиси Жараткан өзү аркеттенип. Адамдардын аракети менен болгондо көп учурда дүйнөлүк согуштар чыгып, революциялар болуп, адамзааты ары толкуп, бери толкуп сүрүшүп, аралашып, кырылышып барып жаңы жолго түшүп кетет. Буга кечөкү эле болгонуна али жүз жыл өтө элек мезгилдеги дүйнө коммунистик жана капиталистик болуп бөлүнгөнүн айкын мисал катары келтирсек жетиштүү болот.
Бул жолу ЖАРАТКАН КУДАЙЫМ УЛУУ ЫЙЫК КҮЧ адамзааты аяды көрүнөт. Дүйнөнү өзгөртүүнү өз колуна алды. Болбосо нечен жолу дүйнөлүк согуштар чыга турган болуп демиттип барып токтогон кырдаалдар болду. Адамзаат толкуп чайпалып бир жагынан болбосо бир жагынан «тосмо» жырылганы калган.
Жараткан Улуу Ыйык Күч бул оору менен адамзааты кааласа аз убакыт ичинде жөн эле кырып жок кылып коерун, ал анчалык деле кыйын эмес экенин көрсөттү.
АДАМДАР! КӨЗҮҢӨРДҮ АЧКЫЛА! Жараткандын астында барыбыз бирдей экенбиз. «Мен ядролук держабамын! Мен экономикасы күчтүү өнүккөн мамлекетмин! Менин армиям эң күчтүү! Мен кайсыл гана мамлекетти болсун талкалап салам! Сен кичинекей, мен чоң мамлекетмин!» -дей албайт экенбиз.Баарыбызды чоң кичине, алдуу алсыз -дебей чыркыратып туруп бир көгөнгө тизип байлап койду. Көрсө Жараткан Кудайымдын астында «Дүйнөдөгү диндердин төрөсү бизбиз»- деген Ватикандын Папасы деле карапайым катардагы адам менен бирдей экен. Басса турса Кудайы оозунун түшпөгөн ал да ооруга чалдыкты.»Кудай биздин тилди гана түшүнөт. Биз кудайдын сүйгөн улутубуз»- деген араптарың деле Чукотканын Чукчалары менен бирдей экен. Карайлатып туруп Каабасын жаптырып койду. Каролуң, Премьер-Министриң, Прездентиң менен бүгүн Кыргызстандын эски шейшеп жамынып, эски матрасында карантинде жатканың бирдей экен. Барын камап койду. Отурушат бары камалып, көздөрүн жалдыратып, Ойлогондору бир гана «Жаратканым аяй көр.Аман айыксам экен!»- дешип жалбарышууда.
ОЙЛОНОЛУ АДАМЗААТ! ЖАРАТКАН УЛУУ ЫЙЫК КҮЧ бизден! АДАМДАРДАН бул ооруну жиберүү менен эмнени каалап жатат!? Мына ушул ЧОҢ СУРОО! Эгер дагы дөөрүсөк Маселен «Сен ТЕҢИРЧИ, мен ИСЛАМ, сен БАПТИС, мен БУДДИС «- деп ич ара кыжылдашсак! Мамлекеттер бири бирине кыр көрсөтүп, «Мен чоң державамын, сен кичинекей күкүмсүң»- десе, ЖАРАТКАН УЛУУ ЫЙЫК КҮЧ аябайт окшойт. Акыл токтоткула. ЖАРАТКАН УЛУУ ЫЙЫК КҮЧ адамдарга сыноо менен бирге эле АКЫРКЫ мүмкүнчүлүктү да берип жатат. Эгер эле акылыбызга келбей АДАШСАК анда өз убалыбыз ӨЗҮБҮЗДӨ калат.
Буга чейин да айткам эми да кайталап айтам. Тээ оору жаңы башталганда эле жаздым эле. «Бул оору тамаша эмес. Дүйнөлүк мамлекеттердин жетекчилери эсиңерге келип, чогуу биргелешип күрөшүүнү сүйлөшкүлө»- деп. Мени ким укмак эле. Угушкан жок. Аны билсем да Жараткан Улуу Ыйык Күч астындагы өз милдетимден кутулуп коеюн деп жаздым. Кайталап жазам. АДАМЗААТЫ АЛТЫН ДООРГО өтүүчү босогодо турат. БОСОГО бул өтө оор ӨТКӨӨЛ. Ал ӨТКӨӨЛДӨН АДАМЗААТЫ өтүп кетсе эбегейсүз бейпил жыргаал жашоо башталат. Эгер өтпөй калса кыйрап талкаланып жок болот.
Бул оор сыноо. ЭСИБИЗГЕ КЕЛЕЛИ! АДАМЗААТЫН АЛТЫН ДООРГО КИМ БАШТАП КИРИШИ КЕРЕК!? ТАК ОШОНУ ТААНЫЙЛЫ!? Бардык амбицияны,гординяны, бой көтөрмөйдү, динге бөлүнмөйдү, мамлекетке бөлүнмөйдү, ТАШТАЙЛЫ! Баштай турган улутту «Бул кичине улут! Биз саны көп чоң улутбуз»-дебейли. Барынын башына туруп алып өтүүчү адамды БУЛ КИМ БОЛУП КАЛЫПТЫР!- дебейли!? Ушул жөнөкөй эле талапты аткарышса АДАМЗААТЫ АЛТЫН ДООРГО ӨТӨТ! Жок аткарбай кежирленсе анда эле өз шору.өзүндө калат. Бүгүнкү кыйынчылык бул тамаша. Адамзааттын таш талканын чыгарып талкалоочу «кара булут тигил эле кырдын» аржагында турат.
ЖАРАТКАН УЛУУ ЫЙЫК КҮЧ жөнөкөйлүктү жакшы көрөт. Барын жөнөкөй жасайт. Жогорку жөнөкөй талапты адамзааты аткарса ЖЕТИ жыл аралыгында АДАМЗААТЫ АЛТЫН ДООРГО өтүп кетет. Бүгүн кайсыл жолду тандоону Жаратканым адамзааттын өзүнө берди!
ОО- ОО ЖАРАТКАН УЛУУ ЫЙЫК КҮЧ адамзааты акылына келип талабыңды туура кабыл алып, туура жолду тандаса экен!?

Чолпонбек Абыкеев