Домой Коом Достор сен ооруканада, түрмөдө, же мүрзөдө жатканыңда билинет…

Достор сен ооруканада, түрмөдө, же мүрзөдө жатканыңда билинет…

164
Ким сен ага муктаж экениңди айттырбай билсе, ошол чыныгы дос.
(Жюль Ренар)
Достук болбосо адамдардын ортосундагы мамиле эч кандай баалуулукка ээ болбойт.
(Сократ)
Достук татыктуу кишилерди гана баш коштурат.
(Цицерон Марк Туллий)
Достор көп, бирок достук аз.
(Федр)
Досту сына, сыноодон өткөн соң сүй.
(Белгисиз автор)
Даанышман менен жүргөн даанышман болот, келесоо менен жүргөн келесоо болот.
(Сулайман пайгамбардын кеңештеринен)
Досу жок калгандан көрө, жарыксыз калган жакшы.
Душманыңдын өпкөнүнө караганда, досуңдун сөккөнү артык.
(Иоанн Златоуст)
Душманың менен жүргөн достон алыс бол.
(Унсур аль-Маали)
Сен өзүң талкалаган идиш сага кантип суу берсин?
(Низами Гянджеви)
Дос издебеген киши өзүнө өзү душман.
(Шота Руставели)
Сенин жолуңдагы таш менен тикенекти терип турган адамды чыныгы дос катары бил.
(Саади)
Досторду өзүңө жакшы иштериң менен тарт.
(Абу-ль-Фарадж)
О жолоочу, эгер сен туура жолдо бараткан болсоң, бул жолдо досуң сага жөлөк, жардамчы болот.
(Мухаммед Физули)
Досту тандаганда да кылдат болуш керек, антпесең шүмшүктөрдүн баары сага дос болуп алышат.
(Хун Цзычен)
Ким өзү жакшы дос болсо, анын достору да жакшы болот.
(Никколо Макиавелли)
Дос досунун кайгысынын тең жарымын өзүнө алууга тийиш.
(Эразм Роттердамский)
Достукта эч кандай эсеп болбош керек.
(Мишель де Монтень)
Кимден туулганың эмес, ким менен жүргөнүң маанилүү.
(Мигель де Сервантес Сааведра)
Достук сүйүүгө айланган кезде алар эки дарыя сыяктуу кошулуп, чоң дарыя кичине дарыяны оп тартып кетет.
(Мадлен де Скюдери)
Достуктун көзү чанда гана жаңылышат.
(Вольтер)
Досту тандаганда шашпаш керек, досту алмаштырганда ого бетер шашпаш керек.
(Бенджамин Франклин)
Пайдасыз киши досу үчүн чоочун кишиге айланат.
(Поль Анри Гольбах)
Дос издеген киши аны табат. Кимдин досу жок болсо, демек, ал эч качан дос издебептир.
(Готхольд Эфраим Лессинг)
Өзүң сыйлабаган кишилерди эч качан дос кылба.
(Чарльз Дарвин)
«Досум көп» деп мактанган кишилердин чындыгында бир да досу жок.
(Сэмюэл Тейлор Кольридж)
Эгер менин досторум кыйшык болсо, мен аларды профилинен карайм.
(Жозеф Жубер)
Сен досуң үчүн таза аба, нан, дары боло алдыңбы? Кээ бирөөлөр өзү чынжырдан бошоно албай жатса да досун куткарат.
(Фридрих Ницше)
«Дос башка кыйынчылык түшкөндө билинет» деп айтышат. Менимче, алар башыңа бакыт конгондо деле билинет.
(Чыңгыз Айтматов)
Досуң жок болсо кыйын. Бирок, досуң кыянатчыл болсо, андан да кыйын.
(Айбек)
Эң пайдалуу инвестиция – дос күтүү.
(Шимон Перес)
Досторду бакыт таап, жамандык сынайт.
(Еврей макалы)
Досуңду сүй, бирок, ал бир күн душман болуп калышы мүмкүн экенин да эсиңден чыгарба.
(Улук Публий Корнелий Сципион)
Жаман адамдын досу болгондон көрө, жакшы адамдын касы болгон артык.
(Япон макалы)
Эски дос – эң мыкты күзгү.
(Генри Брукс Адамс)
Достук түбөлүк, душмандык убактылуу болгону жакшы.
(Тит Ливий)
Достор сен ооруканада, түрмөдө, же мүрзөдө жатканыңда билинет…
(Артуро Перес- Реверте)
Дос табыш үчүн бир көзүңдү жумуш керек, досту сактап калыш үчүн эки көзүңдү тең жумуш керек.
(Норман Дуглас)
Сүйүү баарынан жогору, чынбы? Ал эми сүйүүдөн болсо достук гана жогору боло алат.
(Анна Ахматова)
Достор бизге жашоодо жардам берип, бирок ишке жолтоо болушат.
(Тадеуш Котарбиньский)
Акчага табылган доско караганда, бекер табылган душман артык.
(Кароль Бунш)
Ишенимдүү дос ишенимсиз иште сыналат.
(Латын макалы)
Чыныгы дос сени алдыңан мууздайт.
(Оскар Уайлд)
Досторуңдун 99 пайызы акчаң менен кошо жок болот.
(Франческо Петрарка)
Душманыңа караганда досуң сага мүрзөнү оңой казат.
(Михаил Веллер)
Досуң менен чогуу отуруп тамак же, чай ич, бирок, эч качан ага бирдеке сатпа, андан эчтеке сатып да алба.
(Түркмөн макалы)
Досуна жакшылык кылган киши өзүнө жакшылык кылган болот.
(Эразм Роттердамский)
Душманыңа карыз берсең, аны өзүңө дос кыласың, досуңа карыз берсең, аны жоготуп аласың.
(Бенджамин Франклин)
Достукту кызытылган темир менен сынасаң да алтын-күмүш менен сынаба.
(Дон-Аминадо)
Даярдаган Мамат САБЫРОВ