Домой Коом 50 жаш ашуу — бел

50 жаш ашуу — бел

81

Бүгүн 50гө толупсуң, куттуктайм!

Алган билимиң лингвист-педагог экен. Эскиче айтканда, жаш муунга таалим-тарбия берүүгө адистешкен тилчи мугалимсиң. Бүгүнкү интернет заманында бүт кыргыз элин агартып жаткан академиксиң!

Бул жагынан алгачкы агартуучу, биринчи алиппенин автору, өзүңдүн жердеш агаң И.Арабаевдин салтын татыктуу улантып жатасың.

50 жашыңдын 28ин Кыргыз-Орус Славян университетине берген абройлуу профессорлуктан тышкары Кыргызгиннестин маалыматында 190 китеп чыгарып, жүздөгөн макалаларды жазып, жолугушууларды өткөрүп, интервьюларды берип, бүтүндөй бир академиянын, Билим министрлигинин милдетин аткарып, «жаны жок Жапанов» атыгып, өзүң чексиз урматтап, кан-жаныңды берүүгө даяр турган кыргыз элиңдин кыйырына таанымал болгон чагың.

Интернеттин тор желесин кара өзгөй кайым айтышуулар, дээри төмөндөрдүн уятсыз ушак-айыңы басып кеткен бүгүнкү сабатсыз заманда, сенин таалим-тарбия коштогон таасын маалыматтарың таажы тумоонун дарысындай табылгыс олжо экени талашсыз. Бүгүн анчалык бааланбай жатканы менен, сенин үч тилдик сүйлөшмөлөрүң, эки тилдеги жана түшүндүрмө сөздүктөрүң, илимдин ар кандай тармагындагы энциклопедияларың, котормо китептериң эртеңки күнү табылгыс булакка айланаарына ишенем. Тил комиссиясы аркылуу сен берип жиберген 500 китепти Памирдеги боордоштор тытып окуп жатат. 50 жаш ашуу — бел. Байдыкем ошол курагында элине ыр менен атактуу отчётун берген экен. Сен бүгүн элиңе бир төөнүн жүгүндөй эмгегиң менен жакшыны издеген, жакшыны жазганың менен жаш уландай жайдары, шайдоот мүнөзүң менен отчёт берип жатасың. Белге жаңы эле чыктың. Басаар жолуң узак жана байсалдуу болсун! Сендей сергек, таланты ташыган, тубаса жөндөмдүү, жигердүү, адамгерчиликтүү, элден бөтөнчө элпек жигиттин гүлүн (Кусейин Исаевдин сөзү) тарбиялаган ата-энеңе, айылыңа, сага шык берген, күч берген, кумарыңды арттырып турган, ынтымактуу үй-бүлөңө чын ыкластан ыракмат айткыбыз келет.

Солтонсары — Соңкөлдүк Аалы агаң!