Казиевдин Ханда жок байлыгы бар…

16.04.2016 | Маданият

Асек Казиев

Белгилүү акын Асек Казиевдин “Ханда жок байлык менде бар” деген китеби жарык көрдү. Анын баш сөзүндө профессор Үсөнбек Асаналиев минтип жазат: “Асек Казиев – Байдылданын батасын алган акын. Байдыкем да Асек акындын басыгын, баш терисин байкап-баамдап, сөздөрүн салмактап, таразалап отуруп, таасын баа берип, акындыгына ак жол каалаган. Болбосо, татымы жок, эки ооз сөздү эп келтире албаган, баары-жокту бабырагандарга Байдыке бата бермек түгүл, башкача узатып коймок. Асек – табиятынан нукура акын. Акын болгондо да Мидин, Байдылданын тибиндеги акын. Чукугандай сөз тапкан, шыдыр-шыр жазган, сөздү кынтыгы жок кынаптай билген зергер калемгер”.


Пикир калтырыңыз:

Тилекке каршы, сиздин браузер пикир калтырууга мүмкүндүк бербейт экен...

Тектеш макалалар: