Мелисбек Мырзакматовдун өткөнү менен эмкиси

Ош шаарынын мэри болуп турганда өзүнүн кошоматчылары аркылуу «арстан, шер» аталып, өз оозу менен «Ош шаарынын кожоюну» болуп алган.