Сагымбай Орозбаков: Быйыл 63 жаштамын, быйылдан калсам уулдун уулун, кыздын кызын көрөм

Саякбайга караганда Сагымбай маалыматка бай болгон. Себеби Саякбай жалаӊ карапайым калктын арасында жүрсө, Сагымбай карапайым адамдар оӊой менен аралашалбаган мансаптуу адамдардын арасында эле
Коом
Коом
Коом